Agenda

19 mei - 14:00 uur: StoryTrail Haarlem
www.storytrail.nl

2 juni - 15:30 uur: Lord of the Rings met het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest in Theater In de Lugt, In de Lugt 17 3043 CJ  Rotterdam
www.rsborkest.nl/webshop/

15 juni - 12:30 & 14:00 & 15:30 uur: StoryTrail Magazijn De Zon
www.storytrail.nl

14 juli - 14:00 uur: StoryTrail Leiden
www.storytrail.nl

21 juli - 14:00 uur: StoryTrail Haarlem
www.storytrail.nl

11 augustus - 14:00 uur: StoryTrail Leiden
www.storytrail.nl

18 augustus - 14:00 uur: StoryTrail Haarlem
www.storytrail.nl

14 september - 12:30 & 14:00 & 15:30 uur: StoryTrail Magazijn De Zon
www.storytrail.nl

15 september - 14:00 uur: StoryTrail Haarlem
www.storytrail.nl

20 oktober - 14:00 uur: StoryTrail Haarlem
www.storytrail.nl

10 november - 14:00 uur: StoryTrail Leiden
www.storytrail.nl

17 november - 14:00 uur: StoryTrail Haarlem
www.storytrail.nl

30 november - 20:00 uur: Première concert met Fanfareorkest De Hoop, Stellendam in Dorpstienden Ouddorp, Dorpstienden 4 3253 AS  Ouddorp
www.fanfaredehoop.nl

8 december - 14:00 uur: StoryTrail Leiden
www.storytrail.nl

15 december - 14:00 uur: StoryTrail Haarlem
www.storytrail.nl