195 jaar Grenadiers en Jagers


Nacht van de Militaire Muziek 2024

195 jaar Grenadiers en Jagers.
Een vertelconcert samen met de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ o.l.v. Lute Hoekstra, in het Nationaal Militair Museum op Park Vliegbasis Soesterberg.